In de wandelgangen doet het gerucht dat 2018 de laatste interprovinciale match zou geweest zijn.  Dit lijkt niet helemaal onlogisch, gezien de overvolle kalender van cadetten en scholieren.  En bij zo een overladen programma moeten trainers en atletes keuzes maken.  Vaak komt de interprovinciale match daarbij op een laatste plaats.  Hierdoor wordt het moeilijk om een sterke provinciale ploeg samen te stellen.
Na vele emails, telefoons en gesprekken was Anja Schollen er toch in geslaagd om een bijna voltallige ploeg samen te stellen.  In alle vroegte reisden zij af naar het verre Moeskroen.  Het was misschien niet de sterkste ploeg, maar zeker en vast de meest gemotiveerde ploeg.  Iedere atleet ging tot het uiterste en voor de niet ingevulde nummers werd op de valreep toch nog een atleet bereid gevonden om deze in te vullen.  Dit alles resulteerden in een derde plaats bij de cadetten meisjes en bij de juniores jongens.  Als ploeg eindigde Limburg op een verdienstelijke vijfde plaats.
Een welgemeende dank je wel voor alle atleten en medewerkers en in het bijzonder Anja Schollen, die het meeste van het organiserende werk op haar schouders genomen heeft.

Peter Palmans 1/9/2018